Image

Teemat ja arvot

Kun Espoon kaupunki voi hyvin, on meillä kaikilla Espoolaisilla myös edellytykset hyvään, turvalliseen ja toimivaan elämään kotikaupungissamme.

Turvallinen ja viihtyisä Espoo

On tärkeätä, että asuinympäristömme pysyy turvallisena ja viihtyisänä. Kaduilla ja lenkkipoluilla, kaikkialla missä liikumme, pitää voida liikkua ilman huolta ja murhetta. Valaistus, kunnossapito sekä toimivat liikkumismahdollisuudet julkisilla tai yksityisillä välineillä takaavat, että Espoossa on turvallista ja helppoa liikkua.

Viihtyisä Espoo koostuu luonnollisesti turvallisesta ympäristöstä, mutta myös puistoista, metsistä ja vesien läsnäolosta arjessamme. Upeista vapaa-ajan viettomahdollisuuksista eri puolilla Espoon luontokohteissa, maalla ja merellä.

Viihtyisyys muodostuu myös siitä, miten Espoota rakennamme ja kaavoitamme uusia alueita asuin- tai liikekäyttöön. Järkevällä yksilön sekä yritystoiminnan intressien yhteensovittamisella varmistutaan siitä, että Espoo kehittyy ja säilyy toimivana ja viihtyisänä paikkana asua sekä toimia.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Neljä nuoren aikuisen isänä tiedän, että lapsissa ja nuorissa on Espoonkin tulevaisuus.

Hyvinvoiva perhe takaa lapsille ja nuorille edellytykset kasvaa ja kehittyä. Perheen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin perusedellytykset ovat toimiva varhaiskasvatus sekä tarpeellisilla opettaja- ja avustajaresurseilla toimivat koulut. Näiden asioiden toimivuuteen on ohjattava resursseja, ei uusien maakuntien hallinnon rakentamiseen ja ylläpitoon.

Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten ongelmiin sekä totaalinen nollalinja kiusaamisessa ja väkivallan käytössä, niin kouluissa kuin muussa nuorten arjessa. Tässä erittäin tärkeässä roolissa ovat mielenterveyspalveluiden resurssit, joiden tulee olla riittävät. Näin pidämme huolen nuoristamme ja pystymme auttamaan silloin, kun apua tarvitaan

Koulunkäynti ja vapaa-aika

Jokainen lapsi ja nuori on yksilö, jonka kasvua tulee tukea ja intohimoja kannustaa. Koulukiusaamisessa on saatava aikaan nollatoleranssi, uhria tukien ja ongelmiin heti puuttumalla. Tässä jokaisen ihmisen aktiivinen rooli korostuu, kouluissa sekä viranomaistyössä.

Koulutuksen ja opettajatyön mahdollisimman hyvään tekemiseen tulee panostaa. Ryhmäkoot on saatava toimiviksi sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden on tarvittava tuki saatava.

Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet liikunnan ja kulttuurin parissa pitävät nuoret virkeinä ja aktiivisina. Toimivien ja helposti saavutettavien palveluiden pariin on jokaisella nuorella Espoossa oltava mahdollisuus päästä.

Ikä-ihmiset

Vanhusten palvelut ja asuminen ovat avainasemassa tulevaisuuden hyvinvoivassa Espoossa. Jokainen ikäihminen on myös yksilö ja tarpeet asumisessa sekä palveluissa vaihtelevat laidasta laitaan. Kaupunkisuunnittelun sekä terveyspalveluiden resurssien tulee olla sillä tasolla, että Espoossa asuva ikäihminen tuntee olevansa tervetullut. Turvallinen vanheneminen on jokaisen ikäihmisen oikeus.

Yhteistyöllä pidämme huolen myös ikääntyvistä ihmisistä. Perheet, eri yhdistykset ja seurat kulttuurin sekä muun vapaa-ajan vieton parissa mahdollistavat aktiivisen ja virikkeitä täynnä olevan arjen.

Yrittäjyys ja työnteko

Yrittäjänä ja työelämässä jo noin 35-vuotta olleena voin vakuuttaa, että työ, työntekeminen sekä yritystoiminta luovat edellytykset koulutukselle, toimiville palveluille sekä julkiselle liikenteelle, vapaa-ajan harrastuspaikoille, kulttuuritarjonnalle sekä viihtyisälle ympäristölle asumiseen. Lista on loputon.

Kun Espoo on houkutteleva paikka yrityksille sijoittaa liiketoimintansa tänne, luo se luonnollisesti taloudellisia edellytyksiä hyvinvoivalle Espoolle. Kaupungin suunnittelussa on otettava huomioon yritysten toimintaedellytykset yhdessä viihtyisän kotikaupungin kanssa. Asuminen ja työnteko oman kaupungin alueella on parasta, mitä Espoo voi toivoa. Kun pidetään huoli siitä, että luodaan edellytyksiä, ei esteitä, niin hyvinvointi seuraa mukana varmasti.

Espoota ei kehitä veronkiristykset yritys- eikä yksityishenkilötasolla. Mahdollistamalla yrittämisen ja työnteon Espoossa, pidämme huolen siitä, että Espoo tulee kehittymään ja olemaan jatkossakin houkutteleva paikka yrittää ja tehdä töitä.

Image

Ota yhteyttä ja laita viestiä

Petri Lamminheimo

Image