Image

Petri Lamminheimo

Yrittäjä, neljän nuoren aikuisen isä

Ehdolla Espoon kuntavaaleissa 2021

Ota yhteyttä ja laita viestiä

Käytännön tekoja
hyvinvoivaan Espooseen.

Lähipalvelut, kaupat, koulut ja päiväkodit sekä toimiva terveyden ja sairaanhoito ja vanhusten palvelut ovat hyvinvoivan Espoon ytimessä. Näistä kaupungin peruspalveluista ei ole varaa tinkiä, vaan niitä pitää ylläpitää ja kehittää muuttuvassa Espoossamme.

Yritykset ja Espoon asukkaat tuovat kaupungille verotuloja. Yritystoiminta  ja työssäkäyvät espoolaiset ovat avainasemassa, kun puhutaan palveluiden rahoituksesta. Espoon pitää kehittyä niin, että yritysten on helppoa ja houkuttelevaa asettua Espooseen ja toimia liiketaloudellisesti järkevästi juuri Espoossa. Samat tosi-asiat pätevät myös Espoossa asuviin kaupunkilaisiin. Espoossa pitää olla hyvä asua, turvallisessa ja toimivassa ympäristössä.

Lue lisää näistä ja muista teemoistani ja anna palautetta tai laita kysymyksiä, kiitos!

Image

Petri Lamminheimo

Image